Gerichte opleiding & trainingen

We geven op maat gerichte opleiding & trainingen in

 • Bedrijfshulpverlenging.                                  
 • BHV ploegleider.      
 • Eerste hulp bij kinderongevallen.              
 • Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)
 • Eerste Hulp wandel en sport letsels.
 • (BLS) Volwassen Reanimatie, AED.
 • (PBLS) Kinder Reanimatie, AED.
 • Omgaan met AED en onderhoud.
 • Instructie kleine blusmiddelen.
 • Communicatietraining.
 • Agressie / weerbaarheid training.
 • Omgaan met alarmmeldingen.
 • VCA, VOL-VCA en VIL-VCU.

We bieden daarnaast de volgende dienste en producten aan:

 • RI&E volgens Arbowetgeving
 • Ontruimingsoefeningen
 • Brandveiligheidinspecties
 • Ontruimingsplannen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Verbandtrommels controle