Training & Advies MVM, geven verschillenden opleidingen in Eindhoven en omgeving.

Met het B-VCA / VIL-VCA / VOL-VCA diploma laat u zien dat u de kennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

 

Om een VCA-certificaat te behalen moet u als bedrijf vijf stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.

Stap 1: Bepalen of het bedrijf in aanmerking komt.

In de eerste stap wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een VCA-certificaat. VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of gevaarlijke situaties kunnen onstaan waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden
 
Stap 2: Bepalen van het certificatieniveau.
 
Vervolgens bepaalt u welk niveau voor u van toepassing is: VCA*, VCA** of VCA Petrochemie. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die bepaalt welk niveau voor u vereist is.
Bepaal uw certificatieniveau.
 
Stap 3: Opstellen actiepunten VGM-beheersysteem.
 
In de derde stap stelt u actiepunten op om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Hiertoe stelt u eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

Als u dat allemaal gedaan hebt.Bestel de VGM Checklist Aannemer.

Stap 4: Uitvoeren actiepunten VGM-beheersysteem

Hier begint u aan de uitvoering van de actiepunten die u in de vorige stap heeft opgesteld. U werkt in deze stap toe naar een goed functionerend VGM-beheersysteem.

Stap 5: Aanvraag VCA-certificaat.

Als u stap 1 tot en met 4 heeft doorlopen heeft, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheersyteem door middel van een audit. en zij controleren heel het VGM-beheersyteem.

Heeft u nog vragen neem gerust contact op voor meer infomatie.
Wij staan graag u te woord.

 

We geven op maat gerichte opleiding & trainingen in

 • Bedrijfshulpverlenging                                                                        
 • Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) oranje kruis en rode kruis
 • Eerste Hulp wandel en sport letsels
 • Kinder EHBO oranje kruis en rode kruis
 • NRR (BLS) Volwassen Reanimatie, AED
 • NRR (PBLS) Kinder Reanimatie, AED
 • Omgaan met AED en onderhoud
 • Instructie kleine blusmiddelen
 • Communicatietraining
 • Agressie / weerbaarheid training.
 • Omgaan met alarmmeldingen
 • VCA, VOL-VCA en VIL-VCU

We bieden daarnaast de volgende dienste en producten aan:

 • RI&E volgens Arbo wetgeving
 • Ontruimingsoefeningen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • verbandtrommel.     

Training & Advies MVM Eindhoven geven gerichte opleidingen in Eindhoven, en omgeving.